Kylätoimikunnan tarkoituksena on edistää asukkaiden viihtyvyyttä, yhteishenkeä ja kaikinpuolista hyvinvointia sekä Pikkaralan omaleimaisuuden ja luontoarvojen säilyttämistä; edistää Pikkaralan palvelutarjontaa; pyrkiä edistämään ja olemaan mukana kyläläisiä koskevissa alueellisissa kehittämishankkeissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kylätoimikunta toimii Pikkaralan asukkaiden etujärjestönä pyrkien osallistumaan Pikkaralaa koskevaan kunnalliseen suunnitteluun ja vaikuttamaan myönteisesti päätöksen tekoon; tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja muille organisaatioille; toimii alueen asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä; järjestää yhteisiä tapahtumia, asiantuntijaluentoja ja tukee erilaisia kulttuuri-, harrastus- ja liikuntatoimintoja sekä järjestää kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia yksin tai yhteistyönä muiden yhdistysten tai seurojen kanssa; hakee toimintansa tukemiseksi vuosittain kaupungilta toiminta-avustusta; asianmukaisen luvan saatuaan voi myös toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä ja harjoittaa ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme kykyjemme ja mahdollisuuksien mukaan!

Kylätoimikunnan sähköpostiosoite: pikkarala(at)gmail.com

Pikkaralan kylätoimikunnan säännöt 


PIKKARALAN KYLÄTOIMIKUNTA 6.2020 - 3.2021

Puheenjohtaja
Jukka Kärkkäinen (p. 044 4890001)

Varapuheenjohtaja 
Outi Niemelä

Sihteeri 
Leila Soikkonen

Rahastonhoitaja  
Urpo Niemelä

Jäsenet:
Leena Alapukki
Tiina Karjalainen
Anne Kela
Terhi Klemettinen
Markus Littow
Tanja Lumila
Kerttu Jaakola
 

Kylätoimikunnan julkaisut

Oulun kaupungin pienet koulut on säilytettävä

14.8.2020 klo 11.54

Käykää tukemassa tätä aloitetta!